Tävling

Amiralitetsplatsen i Karlskrona

Publicerad: 2014-08-11

Fortifikationsverket, Karlskrona kommun och Statens Fastighetsverk anordnade mellan oktober 2007 och januari 2008 en allmän och öppen arkitekttävling om och kring Amiralitetsplatsen.

Sublimelight/mina drömmars stad av Tony Svensson utsågs till vinnare.

Syftet med tävlingen var att göra Amiralitetsplatsen med omgivningar till en värdig plats i staden Karlskrona, samt att skapa en attraktiv entréplats till Örlogshamnen och Skeppsgossekasernen. Inriktningen på tävlingsförslagen skulle ligga på idémässighet och koncept.

Övriga pristagare och hedersomnämnande

Andra pris: Kod orange av Gajd arkitekter och Landskapsgruppen.
Tredje pris: Square av Kanozi arkitekter
Hedersomnämnande: Sån ska det vare av Lone Ostenfeldt, Johnny Ostenfeldt och Andreas Ostenfeldt.

Tävlingsjury

Sören Häggroth, Fortifikationsverket (ordf.)
Louise Nyström arkitekt SAR/MSA, Fortifikationsverkets arkitekturråd,
Hans-Erik Fröberg, Försvarsmakten
Peter Glimvall, Försvarsmakten, Hans Juhlin, arkitekt FPR/MSA, Karlskrona kommun
Anders Jaryd, Karlskrona kommun
Ulrika Bergström, arkitekt SAR/MSA, Statens fastighetsverk
Göran Sylvesten, Statens fastighetsverk
Erik Wikerstål, arkitekt, SAR/MSA (utsedd av Sveriges Arkitekter)
Monika Gora, landsakapsarkitekt LAR/MSA (utsedd av Sveriges Arkitekter)

Juryns sekreterare var Hans Bergenståhl, arkitekt SAR/MSA, Fortifikationsverket och tävlingsfunktionär var Jonas Backman, Fortifikationsverket.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande