Tävling

Allaktivitetshus vid Huddinge sjukhus

Publicerad: 2015-03-25

Locum och Huddinge universitetssjukhus genomförde i början av 2002 en allmän tävling om ett allaktivitetshus för barnpatienter vid sjukhuset.

Läkande lätt av Molino vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften var utformningen av ett så kallat allaktivitetshus för Barnens sjukhus på Huddinge universitetssjukhus där barn, anhöriga och personal genom kunskap, omsorg och lek skapar en miljö som stimulerar tillfrisknande. Det skulle vara ett hus för barnens behov, på barnens villkor. Totalt 65 förslag lämnades in. Läs mer i tävlingsbroschyren.

Övriga pristagare

Fågel blå av Bjurström & Brodin arkitekter.
Ut av Larsson-Lindstrand-Palme arkitektkontor.
Maja Piraya av Merom Kirchmeier arkitekter.
Freestyle av Fredrik Hansson och Jens Wiberg.

Tävlingsjury

Carl Montgomery, arkitekt, juryns ordförande.
Anders Nordkvist, Barnens sjukhus, HS.
Jan Björkström, Locum förvaltning.
Lenka Medin, arkitekt, Locum planerings- och utvecklingsenhet.
Per Hederus, arkitekt, utsedd av SAR.
Karin Ahlgren, arkitekt, utsedd av SIR.

Kenne Graflund från Locum var juryns sekreterare.

Mer information

Tävlingsbroschyren

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.