Tävling

Äldreboende i Gävle

Publicerad: 2014-06-27

AB Gavlegårdarna höll mellan oktober 2011 och januari 2012 en inbjuden projekttävling för bostäder för äldre på Almvägen i stadsdelen Fridhem i Gävle.

Livet från den ljusa sidan av Nyréns arkitektkontor vann tävlingen.

Projekttävlingen syftade till att få fram förslag till utformning av attraktiva och ändamålsenliga bostäder för äldre. Projektet finansieras med stöd av Hjälpmedelsinstitutet inom programmet “Bo bra på äldre dar”.

Tävlingsförslag och tävlingslag

God fortsättning av Basark
Parkliv av White arkitekter
Gyllene tider av RB Rahel Belatchew arkitektur/Urbio
Livet från den ljusa sidan av Nyréns arkitektkontor

Tävlingsjury

Bo Bäckström, AB Gavlegårdarna
Ludmilla Larsson, utsedd av Sveriges Arkitekter
Elisabeth Edsjö, utsedd av Hjälpmedelsinstitutet
Marita Olsson-Narving, Omvårdnadsförvaltningen, Gävle kommun
Viveka Sohlén, Samhällsbyggnad Gävle, Gävle kommun
Annika Hjelm Hemmingsson, representant för boende på Almvägen
Nils Nordqvist, representant från pensionärsorganisationerna

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Elin Byström.

Annan information

Juryutlåtande
Tävlingsprogram