"Steel Race Reuse 72-timmar" – här är de 58 tävlingsförslagen - Sveriges Arkitekter

Foto: Holger Ellgaard

Stålbyggnadsinstitutet i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till en allmän tävling om utformningen av en entréportal i stål till årets Arkitekturgala. Syftet med tävlingen var att uppmärksamma arkitekter på stålets roll och möjligheter i det cirkulära byggandet samt att bidra till en estetisk upplevelse under Arkitekturgalan. Tävlingen pågick i 72 timmar mellan den 21 januari och den 24 januari och resulterade i totalt 58 bidrag. Ta del av förslagen i sin helhet här nedan!

Vad händer nu?

En jury bestående av representanter från Stålbyggnadsinstitutet, sakkunniga inom återbruk och konstruktion samt en ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter har bedömt tävlingsförslagen under februari. Vinnaren kommer att presenteras på Arkitekturgalan den 19 mars.

Det vinnande tävlingsförslaget kommer att tillverkas och uppföras för att fungera som entré till Arkitekturgalan.


Tävlingsförslag