Tatjana Joksimović, arkitekt SAR/MSA - Sveriges Arkitekter
Tatjana Joksimović. Foto: Peter Phillips.

Tatjana Joksimović. Foto: Peter Phillips.

Yrke: Enhetschef, enheten för bostäder och fysisk planering, Länsstyrelsen i Stockholms län.
Utbildning: 2002 arkitektexamen vid Belgrads Universitet, Belgrad, Serbien. Fördjupning i Urban Reconstruction och restaureringskonst. 2006 teknologimagisterexamen i tillämpad IT med inriktning i Art & Technology vid Chalmers Tekniska Högskola.
Personligt: Ledarskap, hållbar stadsutveckling, allmänna intressen, jämställdhet och mångfald.


Jag började som egenföretagare 1991 men har arbetat mest som arkitekt och planchef kommunalt och statligt, med plan-, bygg- och infrastrukturfrågor i Belgrad, Göteborg, Malmö, Nynäshamn och Stockholm.  2014–2020 Planchef på Länsstyrelsen i Stockholms län. Sedan den 1 september är jag chef för en ny enhet bostäder och fysisk planering på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vad du vill bidra med i styrelsearbetet?

Jag vill fortsätta leda styrelsearbetet med mitt personliga engagemang, tilltro, klar målbild och förmåga att samarbeta och involvera kollegor och berörda aktörer i dessa prövande tider. Vidare kan jag särskilt bidra i ordföranderollen utifrån mina kunskaper och erfarenheter inom följande områden:

  1. Förstärka förbundets insatser mot ojämställdhet och ojämlikhet. Vi behöver fortsätta inkorporera jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsfrågor i vår komplexa verksamhet samt verka för etablering på arbetsmarknaden och professionell utveckling för svagare grupper som nyexaminerade och utlandsfödda arkitekter.
  2. Utveckla fackligt stöd till våra medlemmar oberoende av påfrestningar de kan stötta på i sin vardag, tex. i skolan, på arbetsplatsen eller utanför arbetsmarknaden.
  3. Medverka i det fortsatta påverkansarbetet med arkitekturpolitik och omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande och bidra till offentliga samtalet.
  4. Främja en fortsatt bra service för arkitektföretag oavsett storlek och erfarenhet samt underlätta för våra medlemmar att starta och driva eget.
  5. Engagera mig i strategisk kompetensförsörjning, forskning och innovation i och för arkitektur och arkitekter.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och/eller organisationer med anknytning till branschen

Förbundsordförande sedan 2019. Tidigare verksamhetsrevisor 2017–2018 och vice-ordförande 2015–2016 i Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhet och mångfald. 2010–2011 bidrog jag till fackliga kampanjer kring lönegapet och återinförande av stadsarkitektens roll på min dåvarande arbetsplats. I Kvinnors Byggforum var jag engagerad som styrelseledamot 2013 och delad ordförande 2014–2016.