Tänk om Kungsan... - Sveriges Arkitekter
Tänk om Kungsan

Illustration: Göran Lindberg

Tack för alla bidrag till idéinsamlingen Tänk om Kungsan! 

Arbetsgruppen har gått igenom de drygt 50 bidrag som kommit in för att sammanfatta, formulera slutsatser och reflektera kring inlämningen och bidragen. Bidragen ställs ut på Arkdes den 4 maj, då ett samtal om vad vi vill med Kungsträdgården äger rum.

 

Tänk om Kungsan i media:

 

Svenska Dagbladet

StockholmDirekt.se

Dagens Nyheter

Vad är Kungsträdgården för dig? Under hösten har det varit möjligt att tänka om en av Stockholms mest centrala offentliga platser. Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur bjöd in till ett visionsarbete med idédialog för hur Kungsträdgården kan förvandlas – Tänk om Kungsan…

Stockholm stad har nu tagit över förvaltningen av Kungsträdgården. Parallellt med detta utreder staden om det går att skapa utrymme för en butik i parkens norra del.

Men tänk om det finns andra sätt att se på stadens viktigaste offentliga plats? I och med att staden förvaltar finns en unik möjlighet att göra Kungsträdgården till den fantastiska plats den kan bli. En plats för alla.

Stockholms stads samråd för en ny detaljplan för området har skjutits fram vilket innebär att vi fått mer tid. Vi bevakar samrådsförfarandet gällande fastigheten Tre Sekel för att lämna in alla bidrag som ett samrådsyttrande. 

/Lisa Runnérus, Emily Wade, Göran Lindberg och Bengt Isling för Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur

Kontakta oss för mer information


Se alla bidrag här