Tänk om Kungsan - Sveriges Arkitekter

Under 2016 arbetade en grupp från landskapsakademin med att samla in idéer och förslag på hur man skulle vilja se att Kungsträdgården i Stockholm utvecklas som offentligt rum och park. Arbetsgruppen kom till som en reaktion på och kommentar till förslaget att bygga en Apple-butik i parkens norra del. Cirka 60 förslag lämnades in i form av planer, bilder, illustrationer och texter. Förslagen sammanställdes till en liten utställning och ett samlat dokument. Flera diskussionskvällar genomfördes, bland annat en i Kungsträdgården och under ett seminarium på Arkdes.

I september 2018 lämnades förslagen in som ett yttrande till samråd om förslag till detaljplan för kv. Sju sekel i Kungsträdgården. I samband med en ny politisk majoritet och styre ser det dock nu ut som att detaljplanen i dagsläget inte är aktuell utan tillfälligt läggs ner. Vi får nu se vad som händer med parkens utveckling, kanske ser vi nu framför oss en helt ny spelplan!