Sveriges Arkitekters utbildningspolicy - Sveriges Arkitekter

En utbildningspolicy för en ny tid

Sveriges Arkitekters utbildningspolicy handlar om vad utbildningen av arkitekter nu och i framtiden behöver uppnå och vilka resurser som krävs för den. Policyn ska fungera som ett stöd när utbildningsansvariga, bransch och studenter diskuterar och tar beslut om utbildningarnas kvalitet, framtida utveckling och resurser. Sveriges Arkitekter har haft en utbildningspolicy sedan 2004 och den revideras ungefär vart femte år. Här hittar du vår senaste upplaga från 2018.

Sveriges Arkitekters utbildningspolicy 2018

Education policy 2018