Sveriges Arkitekters brev till MKB Fastighets AB 2016-11-07 - Sveriges Arkitekter