Sveriges Arkitekter Ljusarkitekterna - Sveriges Arkitekter

Ljusarkitekterna är ett forum inom Sveriges Arkitekter där medlemmar med särskilt intresse för ljus och belysning kan utbyta kunskaper och bryta perspektiv. Oavsett om du dagligen arbetar med ljusdesign och dagsljusfrågor eller om du vill utveckla ljusfokus i dina projekt eller på din arbetsplats är detta ett nätverk för dig. Tillsammans kan vi verka för kunskapsutveckling och ett ökat medvetande om ljusets roll i gestaltningen. Dessutom öka våra möjligheter att realisera detta i byggprocessen.

Vad vill vi?

Målet är att stärka förhållandet mellan ljus, arkitektur och stadsplanering liksom att utveckla en planerings- och gestaltningsprocess där ljussättning är en integrerad del. Vi vill bevaka, diskutera och påverka i frågor som rör ljus. Det kan handla om arkitektens roll, kompetens, utbildning och lagstiftning och förordningar som rör ljusmiljö. För att främja en kontinuerlig utveckling av kunskap och erfarenheter vill Ljusarkitekterna skapa bryggor mellan forskning och praktik och vara en länk till extern kompetens och organisationer.

Hur jobbar vi?

Själva motorn är vi medlemmar i nätverket Ljusarkitekterna som delar med oss till varandra av tankar, frågor och kunskap. Som ett nav finns en arbetsgrupp med sex personer. Vi har yrkesroller som kompletterar varandra och olika infallsvinklar på ljus i arkitektur och stadsplanering.

Läs mer om oss i arbetsgruppen

Vår ambition är att inspirera och organisera så att nätverket får bäst möjliga betingelser att samverka och utveckla kunskap.

När du går med får du en inbjudan till vår grupp på LinkedIn där vi håller igång diskussionen. Vi planerar också för fysiska möten.

Några gånger om året skickar vi ut info om saker som är på gång, men vi vill också gärna höra av dig. Hur vill du att nätverket utvecklas och vilka frågor ska vi fokusera på? Och hör självklart av dig om du vill gå med i Ljusarkitekterna! Maila oss

Läs en artikel om Ljusarkitekterna i tidskriften Ljuskultur