Sveriges Arkitekter: en stad kan aldrig vara statisk - Sveriges Arkitekter

”Städer är alltid en del av ett lands kultur. De är en konsekvens av läge, statsskick, tider av oro och av fred. De är en produkt av sina invånare, brukare och besökare. Med tiden förändras staden. Nya människor föds, flyttar in och tar i anspråk. Staden kan aldrig vara statisk: inte heller dess byggnader. Arkitektur är mer än bara yta, arkitektur är funktion och teknik och varje arkitekt är skolad i platsens själ.”

Läs Sveriges Arkitekters replik på ledaren ”Sorgen borde omvandlas till något konstruktivt” (BLT den 14 oktober) här