Sverige värd för IFLA-konferensen 2021 - Sveriges Arkitekter

IFLA anordnar varje år en rådsförsamling dit alla medlemsländer är inbjudna att delta med en representant. I samband med värdsrådet anordnas konferensen IFLA World Congress.

Det 58:e världsrådet och IFLA-konferensen kommer år 2021 att för första gången hållas i Sverige. Tillsammans med representanter från Kenya tar Sveriges Arkitekter fram ett helt nytt koncept för den här typen av arrangemang. Både värdsrådet och konferensen kommer att hållas samtidigt i Stockholm och i Nairobi. Syftet är att stärka professionen i regioner där landskapsarkitekturen har lägre status och/eller där yrkesutövarna är få. Ett annat viktigt syfte med att hålla globala konferenser på två platser är att minska långväga resor och därmed klimatpåverkan.

En internationell arbetsgrupp har startat för att genomföra IFLA WC 2021. Om du är intresserad av att veta mer eller på något sätt vill delta i projektet, mejla Pia.Jonsson@arkitekt.se