Svenska institutet efterlyser initiativ mot coronaviruset - Sveriges Arkitekter

Svenska institutet söker efter olika goda initiativ som äger rum runt om i landet för att bekämpa coronaviruset. Känner du till något? Hör av dig till oss!

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige, bland annat genom att arbeta med Sverigebilden utomlands. Sitter du på vetskap om ett bra exempel från arkitekturbranschen, mejla in det till oss på Sveriges Arkitekter, så förmedlar vi det vidare till Svenska institutet.

Gör så här:

Mejla till anmal@arkitekt.se och skriv ”Arkitektinitiativ mot coronapandemin” i mejlets ämnesrad.