Sundbybergs stad ramavtalsupphandling - Sveriges Arkitekter

Sundbybergs stad genomför ramavtalsupphandling av arkitekter, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och planeringsarkitekter. Sveriges Arkitekter har tillskrivit staden och påpekat att upphandlingen bör göras om på grund av att villkoren är konkurrensbegränsande och strider mot principerna om proportionalitet, likabehandling och transparens.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Läs skrivelsen till Sundbybergs stad här.

Sveriges Arkitekters brev till Sundbybergs stad 2016-01-20

Uppdatering 2016-02-03Sundbybergs stads svar på Sveriges Arkitekters skrivelse kan du läsa här:

Sundbybergs stads svar 2016-02-02

Uppdatering 2016-02-16: Läs ytterligare synpunkter framförda av Sveriges Arkitekter gällande bland annat prisvillkor med omotiverade skillnader mellan olika arkitektkategorier.

Ytterligare synpunkter till Sundbybergs stad ramavtal-2016-02-12