Stockholms Arkitektförening Styrelsen 2020 - Sveriges Arkitekter

Josef Eder ordförande, General Architecture (A), Arkitekt SAR/MSA
Josef har arbetat som arkitekt i drygt 20 år efter studierna på KTH i Stockholm. Han är en av fem grundare till General Architecture som startade 2002. Kontoret har idag 20 anställda och arbetar främst med utvecklingsprojekt i central stadsmiljö. Josef har erfarenhet som gästlärare på mastersnivå på Arkitekturskolan och som juryledamot i arkitekttävlingar. Intresset för arkitektur bottnar i ett tidigt intresse för hantverk och kristalliserades under gymnasietiden då arkitektur var en del i Waldorfskolans läroplan.

Tove Dumon Wallsten, sekreterare, Sveriges Arkitekter (A) Arkitekt SAR/MSA Tove är utbildad på LTH och i Aarhus och arbetar sedan 2014 på Sveriges Arkitekter som processledare för arkitekturtävlingar samt som producent för en serie utställningar om svensk arkitektur i samarbete med Svenska Institutet och med olika event och arenor. Innan dess arbetade hon i ca 15 år internationellt, främst i Paris, både på arkitektkontor och på arkitekturmuseet la Cité de l’architecture et du patrimoine. Hon har även undervisat på KTH. I sin yrkesroll brinner hon för att öka kunskap om arkitektur i alla skalor och hoppas kunna bidra främst i arbetet med föreläsningar och event även inom Stockholms arkitektförening.

Marcia Harvey Isaksson, kassör, sqCircle AB, (IA) Inredningsarkitekt MSA Marcia driver sedan 2012 designstudion sqCircle och arbetar med inredningsarkitektur och utställningsformgivning. Hon har 10 års erfarenhet av att skapa miljöer i offentliga rum såsom museer, teatrar, hotell och caféer samt med att utveckla och planera arbetsplatser. Marcia driver också galleriet Fiberspace med plats för experimentell textilkonst.

Jakob Wiklander, redaktör, Spridd, (A) Arkitekt SAR/MSA
Jakob är verksam arkitekt sedan 2014. Genom hans breda utbildning på AA i London, Konstakademin i Köpenhamn, Mejan samt KTH så har han stor erfarenhet av arkitektur- och konstvärlden i ett internationellt perspektiv. I sitt arbete på Spridd är Jakob engagerad i att förena sociala frågor med processer för att skapa arkitektur, såsom i projekt med moské i Rinkeby och St Paulskyrkan för Stadsmissionen.I

Ingegärd Gyllenswärd, redaktör, Sveriges Arkitekter (A) Arkitekt SAR/MSA.
Ingegärd är utbildad vid KTH Arkitekturskola och vid KKH Mejan Arc restaureringskonst. Efter flera år som verksam arkitekt är Ingegärd nu anställd som Grupp – och processledare arkitektur/kompetens på Sveriges Arkitekter. Ingegärd vill bidra med intressanta restaureringsexempel till Stockholms arkitektförenings verksamhet samt även lyfta fram tvärvetenskapliga och konstnärliga samarbeten.

Christin Svensson, ledamot, Christin Svensson Arkitektur (A), Arkitekts SAR/MSA Christin har efter sin arkitektexamen 2004 mestadels arbetat med konceptutveckling och genomförande av medelstora och stora byggnadsprojekt internationellt. Sedan några år tillbaka är hon baserad i Stockholm och driver här en egen arkitekturverksamhet samt arbetar som lärare på KTH Arkitekturskolan.

Mariano Tellechea, ledamot, Esencial, (A) Arkitekt SAR/MSA Söker ständigt efter rum som berör. I staden, naturen och konsten. Han driver sedan 2016 kontoret Esencial med bas i Stockholm. Mariano är utbildad i Buenos Aires, Porto och på Chalmers och har utöver Sverige även arbetat en tid i Madrid.

Anna Johansson, ledamot, Karavan Landskapsarkitekter (LA), Landskapsarkitekt LAR/MSA Anna är projekterande och gestaltande landskapsarkitekt som värnar om formgivning och hög kvalitet i detaljerna. Anna är yrkesverksam sedan 2012 och jobbar på Karavan landskapsarkitekter. Med sitt engagemang inom Stockholms arkitektförening vill hon föra fram samtida landskapsarkitektur i både större och mindre skala.

Emma Simonsson, ledamot, Urbio (L) Landskapsarkitekt LAR/MSA
Emma är landskapsarkitekt sedan 2006, med första halvan av sitt yrkesliv i det stora parkprojektet Madrid Río, och andra halva på Urbio i Stockholm i en rad projekt med biofil stadsutveckling som gemensamma nämnare. Emma vill med sitt engagemang i Stockholms arkitektförening sätta gestaltning av ekosystemtjänster på agendan, och utöka diskussionen om hur vi skapar välbefinnande med våra urbana livsmiljöer och samtidigt främjar klimatpositiva effekter.

Jonas Jernberg, ledamot, Jernhusen (A) Arkitekt SAR/MSA
Jonas är utbildad vid Arkitekturskolan KTH där han tog examen 2003 och vidareutbildad vid KKH i Stockholm. Han har arbetat privat och offentligt med planering och stadsbyggnad från regional skala till kvartersnivå. Nuvarande position är som affärsutvecklare på Jernhusen. Hans engagemang fokuserar på processledning och metodutveckling för värdeskapande stadsutveckling, långsiktig hållbarhet och gestaltad kvalitet i den byggda miljön.

Louise Lindquist Sassene, ledamot, ÅWL Arkitekter, Arkitekt (A) SAR/MSA Louise är uppdragsansvarig arkitekt och affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter på ÅWL arkitekter. Hon är även verksam som illustratör. Louise skriver och debatterar gärna om skolfrågor och andra favoritämnen som digitalisering, AI och samhällsbyggnadsbranschens omställning.

Rebecka Tarschys, adjungerande ständig ledamot. Rebecka var journalist på Dagens Nyheter och skrev om arkitektur och design. Är sedan 2010 adjungerad i Stockholms Arkitektförenings styrelse och samarbetar nu med sin femte SA-ordförande. Rebecka tycker att det är roligt att få användning för sina kunskaper bakåt och att träffa alla yngre styrelsemedlemmar. Som adjungerad har hon inte bytts ut efter fyra år – och fortsätter gärna ett tag till.