Styrelse för Sveriges Arkitekter Västra Götaland - Sveriges Arkitekter

Styrelsen för SAVG är sammansatt av ledamöter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter och utbildade till arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och/eller planeringsarkitekt. Styrelsen väljs på årsmötet, vanligen under november/december, och är verksam från och med 1 januari efterföljande år. Föreningen har som regel att ordinarie styrelseledamöter väljs för högst fyra år och styrelseordförande för högst två år. Styrelsen kan välja att adjungera ledamöter utan rösträtt, till exempel studentrepresentanter. Under året hålls cirka tio styrelsemöten. Dessa möten behandlar framför allt pågående och kommande program, utvärdering och uppföljning av tidigare dito och uppföljning av föreningens ekonomi. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att hälften av ledamöterna är närvarande.

Kontakta oss gärna på epost.

Styrelsen består av: Mattias Gunneflo (ordförande), Josefine Wikholm (vice ordförande), Birgitta Jeppsson (sekreterare), Max Halužan (kassör), ledamöterna Edouard Boisse, Paula Femenías, Magdalena Forshamn, Lukas Toll och Erik Järinge. Studentrepresentanter är Linnea Englund (CTH) och Herman Ocklund (HDK).