Styrelse för Sveriges Arkitekter Västra Götaland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Styrelsen för SAVG är sammansatt av ledamöter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter och utbildade till arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och/eller planeringsarkitekt. Styrelsen väljs på årsmöte i oktober/november och är verksam från och med 1 januari efterföljande år. Föreningen har som regel att ordinarie styrelseledamöter väljs för högst fyra år och styrelseordförande för högst två år. Styrelsen arbetar ideellt. Styrelsen kan också välja att adjungera ledamöter utan rösträtt, exempelvis studeranderepresentanter. Under året hålls cirka tio styrelsemöten. Dessa möten handlar framför allt om programmet, kommande program, utvärdering av tidigare program och uppföljning av ekonomin. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att hälften av ledamöterna är närvarande.

Kontakta oss gärna på epost.

 

År 2017 består SAVGs styrelse av åtta ledamöter:

Eva-Johanna Isestig (inredningsarkitekt), ordförande
Kerstin Lönnhag (landskapsarkitekt), vice ordförande
Max Halužan (landskapsarkitekt), kassör
Eva Sigurd (arkitekt), sekreterare

samt Bengt Carlsson (arkitekt), Josefine Wikholm (arkitekt), Jonas Hallberg (planeringsarkitekt), Stefan Ulf (inredningsarkitekt).

Adjungerade i styrelsen finns även:

Emma Löfblad (studeranderepresentant Chalmers)
Milmaliisa Loeskow (studeranderepresentant HDK)
Birgitta Jeppsson (seniorrepresentant)