Kontakta oss på kansliet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Studentsamordnaren är länken mellan ArkitektStudenterna och Sveriges Arkitekter.

Jag kan svara på nästan alla frågor du som är student eller blivande student har. Dessutom fungerar jag gärna som kontakt om du egentligen skulle behöva fråga någon annan.

Foto: Peter Phillips

Foto: Peter Phillips

Hör av dig! Studentsamordnare Nina Maanmies eller tel 08-505 577 44, 070-549 77 44.

Som studentsamordnare ansvarar jag för rekrytering, både av medlemmar i ArkitektStudenterna men också av framtida arkitektstudenter på bland annat Saco-mässsor. Andra arbetsuppgifter är att informera om jobb och praktik till studenter, att vara sekreterare i Arkis (Sveriges Arkitekters arbetsgrupp Arkitektur i Skolan) och att genomföra kandidatenkäten tillsammans med förbundets Utbildnings- och forskningsutskott.
Pehr Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter

Foto: Peter Phillips

Du kan också höra av dig till Pehr Mikael Sällström som jobbar med utbildnings- och forskningsfrågor på Sveriges Arkitekter, tel 08-505 577 43, 0706-05 50 33.