Studenternas styrelse 2020 - Sveriges Arkitekter
Studenternas styrelse 2020.

Studenternas styrelse 2020. Övre raden från vänster: Assar Ekander Swanberg, Moa Lindström och Linnéa Hanell. Nedre raden: Linnea Nilsson och Aida Davallou.

Här är presidiet som leder styrelsens arbete under 2020.