Övriga förtroendevalda studenter - Sveriges Arkitekter

Valberedning 2020
Johannes Henriksson, UMA
Beatrice Jonsson, HDK
Sofia Renbjörk, BTH
Sarkis Sarkissian, KTH
Magdalena Wojcicka, Ultuna
Kontakta valberedningen

Verksamhetsrevisor 2020 
Pontus Wirf, LTH
Kontakta verksamhetsrevisorn

Studentrepresentanter i Akademier, Nämnder och Utskott:

Akademin för Arkitektur
Jeanette Skinnars, UMA

Akademin för Fysisk Planering
Linnea Hanell, BTH

Akademin för Landskapsarkitektur
Maria Lundvik, Alnarp

Akademin för Kulturmiljö
Vanja Pihl, Ultuna

Tävlingsnämnden
Nicklas Centring, Ultuna

Utbildningsutskottet
Byggnadsarkitektur: Josephina Lexin, KTH
Inredningsarkitektur: Fanny Skröder, HDK
Landskapsarkitektur: Cecilia Smedbro, Alnarp
Fysisk planering: Linn Henriksson, BTH

Arkitekt(h)en – utskottet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor
Linnea Sundström, BTH

Arkitektur- och barnrådet (tidigare ARKiS)
Tove Johansson, Ultuna

Hållbarhetsrådet
Emmy Olson, KTH

Sveriges Arkitekters styrelse
Maja Olsson, KADK

Vill du komma i kontakt med någon av studentrepresentanterna? Hör av dig!