Övriga förtroendevalda studenter - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Valberedning 2018
Ludvig Sundberg
Ella Kadefors
Tove Johansson
Kontakta valberedningen

Verksamhetsrevisor 2018 – Maja Olsson
Kontakta verksamhetsrevisorn

Studentrepresentanter i Akademier, Nämnder och Utskott:

Akademin för Arkitektur
Jeanette Skinnars

Akademin för Fysisk Planering
Josefin Axén

Akademin för Inredningsarkitektur
Milmaliisa Loeskow

Akademin för Landskapsarkitektur
Maria Lundvik

Akademin för Kulturmiljö
Vanja Pihl

Utbildningsutskottet
Byggnadsarkitektur:
Inredningsarkitektur: Fanny Skröder
Landskapsarkitektur:
Fysisk planering: Lina Sandberg

Tävlingsnämnden
Adrian Pagmar

Jämställdhetsutskottet Arkitekt(h)en
Nicole Parsi

Sveriges Arkitekters styrelse
Karin Wilstrand

Vill du komma i kontakt med någon av studentrepresentanterna? Hör av dig!