Stressade akademiker – en dold ohälsobomb - Sveriges Arkitekter”Arbetslivet har förändrats och kraven på tillgänglighet ökar i takt med teknikutvecklingen. Det gäller på hela arbetsmarknaden, men kanske främst hos de högutbildade.”

I takt med den tekniska utvecklingen har gränsen mellan arbetstid och fritid suddats ut allt mer. En följd av detta är att de stressrelaterade sjukskrivningarna har skjutit i höjden – framför allt hos landets akademiker som står för den i särklass största ökningen av sjukfrånvaro i samhället. För att vända den negativa trenden måste vi identifiera farorna som föreligger i akademikeryrken och dra upp tydliga riktlinjer, skriver Göran Arrius, ordförande Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) på Aftonbladet debatt.

Läs hela artikeln här