Stressa inte sönder medarbetarna – förbättra affärsmodellen! - Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—19 maj 2017

Alltfler stressade medlemmar ringer Sveriges Arkitekter och frågar hur de ska göra när arbetsgivaren kräver att 100 procent av arbetstiden ska debiteras på beställare. Det finns till och med företag som kräver att all tid som inte debiteras på beställare ska skrivas som arbetsbrist. Det blir naturligtvis väldigt obehagligt för medarbetarna då arbetsbrist förknippas med uppsägning.

En debiteringsgrad på 100 procent är inte rimlig.  Det sätter en enorm press på medarbetarna. Det innebär att Interntid, återhämtningspauser i arbetet, kompetensutveckling, toalettbesök med mera ska bokföras på en beställare, alternativt ske utanför arbetstid. Redan en debiteringsgrad på 79,9 procent, som är den genomsnittliga enligt STD:s senaste investeringssignal, är hög. Medarbetarna ställs inför valet att antingen arbeta fler timmar för att få ut debiteringstiden eller föra upp annan tid än den som lagts på ett projekt på beställaren. Det blir som att välja mellan pest eller kolera. Båda alternativen skaver rejält. Det sista som branschen behöver är mer gratisarbete.

På arkitektföretagen ökar antalet medarbetare som dukar under av stress och drabbas av utmattningssyndrom och långtidssjukrivning. Det innebär mycket lidande för medarbetarna och i värsta fall en spolierad karriär. För företagen kostar det både tid och pengar.

Det är inte svårt att förstå varför företagen använder debiteringsgraden för att få en marknadsmässig ersättning för arbetet. Trots att de tvingas tacka nej till allt fler uppdrag på grund av tidsbrist stiger timarvodena inte mer än marginellt.  Men att öka debiteringsgraden är bara en temporär lösning som kommer att straffa sig när konjunkturen viker. Debiteringsgraden kommer att sjunka drastiskt medan timarvodena i bästa fall ligger stilla.

Företagen har nu en historisk möjlighet att använda den goda konjunkturen till att förfina sin affärsmodell och ta betalt för det stora värde arkitekten skapar istället för arbetade timmar.

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter

Kommentarer

  • Margaretha Nilsson
    maj 22, 2017 — 12:00 e m

    Välkommet inlägg - tragiskt att arkitektföretagen använder debiteringsgraden som mått och orimligt med en debiteringsgrad på 100%. Detta är en gammal fråga som arkitektföretagen aldrig lyckats bemästra. I pågående högkonjunktur finns ett gyllene tillfälle att hitta nya och bättre affärsmodeller och framförallt att se hur andra branscher gör. Värdeskapande arkitektur kostar eller hur !

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *