Stockholms universitet handlar upp inredningsarkitekter på ramavtal - Sveriges Arkitekter

Stockholms universitet ställer krav på gratisarbete i anbudet. Upphandlingen har också oklara ansvars- och försäkringsvillkor och beställaren tillskriver sig fri förfoganderätt till arkitektens uppdragsresultat.

Sveriges Arkitekter har skrivit till Stockholm Universitet och framfört synpunkter. Nedan kan du ta del av skriftväxlingen mellan Sveriges Arkitekter och Stockholms universitet.

BREV_NR_1_Stockholms_universitet_replik_från Sveriges_Arkitekter_17-04-05 (2)

BREV_NR_2_Stockholms_universitet_svar_17-04-03

BREV_NR_3_Stockholms_universitet_replik_från Sveriges_Arkitekter_17-04-05 (1)

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis