Stenungsunds kommun - Sveriges Arkitekter

Stenungsunds kommun har upphandlat arkitekttjänster på ramavtal, men tillämpar inte branschens standardavtal ABK 09. I förfrågningsunderlaget görs vissa hänvisningar till ABK, men kommunen kräver obegränsat ansvar, fri nyttjanderätt till uppdragsresultaten och skriftligt medgivande från kommunen i varje enskilt fall so leverantören vill använda eller på annat sätt nyttja uppdragsresultatet.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Läs Sveriges Arkitekters brev här: Sveriges Arkitekters brev till Stenungsunds kommun 2015-12-11