Steg 3: Arkitektens ledarskap - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Obs! I dagsläget ingen planerad start. 

Steg3 vänder sig till chefer, ledare och blivande ledare i arkitektverksamheter. Kursen är lika relevant för privata arkitekt- och konsultföretag som för verksamma inom offentliga myndigheter. Steg3 har personlig utveckling i fokus och startar med individen för att gå över dialogen, teamet och företaget. Du får både personlig återkoppling och feedback i gruppövningarna. Kursen lägger stor tyngd på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och för att göra det ägnar vi tid åt att bygga upp en förtroendefull atmosfär. I kursen tillämpas så kallad blended learning. Det innebär ett digitalt verktyg för kontakt och lärande mellan tillfällena, för att få ut det mesta av de tillfällen vi ses tillsammmans.

Inledningsvis får du hjälp med att definiera dina starka sidor så att du kan utveckla dem såväl som glädjas åt och vårda dem. Vidare får du bättre förståelse för gruppdynamik och redskap att bilda självgående och trivsamma team.

En bra chef ser alla i sin grupp – liksom sig själv. I övningar och teori får du hjälp att synliggöra dina egna värderingar och hur du bättre leder en grupp i mångfald. Du får kunskaper om arbetsrättsliga principer och lagar, vilka fördjupas genom praktikfall. Kursen ger dig också teknik för att genomföra goda medarbetarsamtal – medarbetarskapet och din förmåga att engagera och utveckla andra har en central plats i kursen.

Du kommer inte behöva göra någon inläsning inför kursdagarna men vissa moment med digitala verktyg och feed-back för att repetera och lära ingår. Lärandet ligger i tillämpningen, därför kommer vi göra uppföljning av vad du använt i ditt arbete från gång till gång.

En utgångspunkt för ledarskapsprogrammet är insikten om att arkitektledda företag och organisationer behöver fler starka ledare som kan hävda arkitekturens roll i planeringens och byggandets komplexa processer.  Utvecklas med andra verksamma i samma bransch som du, med liknande utmaningar, liknade organisationer, liknande kompetenser – fördjupa frågorna tillsammans med andra arkitekter som leder just arkitektverksamhet.

Observera att du kan gå Steg3 utan att ha gått de Steg1 eller Steg2, utbildningen är fristående.

Kursmoment:

Utbildningen består av nio kursdagar med ämnesblock som avhandlas i fyra tvådagarsseminarier under torsdag och fredag. Dagarna är i regel torsdagar klockan 10-19 samt fredagar kl 8-16. Det sjätte seminariet är förlängt med en lördag som utgör slutseminarium.

  • Personlig utveckling
  • Inkluderande ledarskap och arbetsrätt
  • Ledarskap i grupp
  • Det kommunikativa ledarskapet
  • Slutseminarium och diplomering

Efter Steg 3…

…har du verktyg för att utveckla dig själv, dina medarbetare och din organisation
…fungerar ditt ledarskap i en organisation under stort förändringstryck
…har verktyg för att utveckla grupper att blir effektiva och trivsamma
…har du en samtalsteknik som får dina medarbetare att växa

Pris

Inte fastställt. Referenspris från tidigare kursomgång 49 900 kr ex moms.