Statens maritima museer - Sveriges Arkitekter

Statens maritima museer vill upphandla produktionsbolag för utställningsrelaterade tjänster så som utställningsformgivning och grafisk formgivning för utställningar. Anbudsgivare ska med anbudet bifoga ett fiktivt uppdrag som utgör omfattande kvalificerat arbete. Sveriges Arkitekter har framfört synpunkter om att krav om fiktivt arbete i anbudet ska utgå.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Läs brevet från Sveriges Arkitekter här: Sveriges Arkitekters brev till SMM 2015-11-05

Läs svaret från Statens maritima museer här: Svaret från SMM 2015-11-13