Sveriges Arkitekters Stämma 2018 - allt du behöver veta! - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters stämma 2016. Foto: Ina Flygare


Sveriges Arkitekters ordinarie stämma

Datum: 24 – 25 november 2018
Plats: IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Sveriges Arkitekters Stämma är ungefär som ett vanligt årsmöte, fast det bara sker varannat år. Då samlas representanter från alla lokalföreningar för att ta beslut om organisationens riktning och verksamhet under de följande två åren. Till exempel tar man beslut om verksamhetsprogram, budget och vilka som ska sitta i styrelsen. Man går även igenom de förslag, eller motioner, som medlemmarna skickat in. Ett exempel på en sådan motion var den som Studenterna skrev inför stämman 2014 om att inrätta en grupp som jobbar med diskrimineringsgrundade frågor inom organisationen och arkitektkåren som helhet. Motionen bifölls och tack vare det finns idag Arkitekt(h)en – utskottet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Totalt får Sveriges Arkitekter Studenterna skicka 18 ombud, fördelade mellan de nio arkitekturskolorna, vilka tillsammans har en stor andel av rösterna på stämman. Det finns alltså stora möjligheter att verkligen påverka organisationen.

Styrelsen och kansliet arbetar just nu för fullt med att ta fram förslag på verksamhetsprogrammet 2019-2020. I verksamhetsprogrammet formuleras målen för hela förbundet den kommande verksamhetsperioden. Styrelsen förbereder även budget, medlemsavgifter, instruktioner till nämnder och andra handlingar. Den 28 september kommer valberedningens förslag till val av ny styrelse publiceras. Samma datum hittar du även alla handlingar till stämman här på arkitekt.se. Kompletterande handlingar skickas ut cirka en månad före stämman och innehåller eventuella motioner och styrelsens yttranden över dessa.

Vill du veta mer hur Sveriges Arkitekter fungerar?
I styrdokumenten hittar du allt om organisationen och hur du kan påverka.

Viktiga datum:
3-7 september: Val av stämmoombud sker på alla arkitekturskolor.
28 september: Valberedningens förslag samt handlingar till stämman publiceras
12 oktober: Sista datum att lämna motioner till stämman
24-25 november: Datum för stämman

Val av stämmoombud (det bjuds på fika!):
Alnarp:
Torsdag 6/9 kl. 12:15 över biblioteket
BTH: Torsdag 6/9 kl. 12:00 i ateljén
Chalmers: Torsdag 6/9 kl. 12:15 vid sittgrupperna runt V-gården
HDK: Tisdag 4/9 kl. 12:15 i sal 610
Konstfack: Kontakta Sveriges Arkitekter Studenterna
KTH: Tisdag 4/9 kl. 12:15 i A324 (plan 3)
LTH: Onsdag 5/9 kl. 12:00 i Mässen
Ultuna: Onsdag 5/9 kl. 12:15 i Larkköket
UMA: Onsdag 5/9 kl. 12:10 i HumLabX