Sveriges Arkitekters stämma 2018 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters stämma 2016. Foto: Ina Flygare

Sveriges Arkitekters ordinarie stämma
Datum: 24-25 november 2018
Plats: IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Vilken inriktning vill du att Sveriges Arkitekter ska ha framöver?
Det enklaste och mest effektiva sättet att påverka vad Sveriges Arkitekter ska jobba med framöver är att skriva en motion, alla medlemmar har rätt att lämna motioner till stämman. Här hittar du tips och råd samt ett formulär så att det ska vara så enkelt som möjligt! Du kan självklart även höra av dig till oss eller din lokalförening med synpunkter och önskemål – vi ser fram emot att få just din input!

Styrelsen och kansliet arbetar just nu för fullt med att ta fram förslag på verksamhetsprogrammet 2019-2020. I verksamhetsprogrammet formuleras målen för hela förbundet den kommande verksamhetsperioden. Styrelsen förbereder även budget, medlemsavgifter, instruktioner till nämnder och andra handlingar. Längre ner på denna sida hittar du dagordning för stämman där aktuella handlingar läggs upp löpande samt valberedningens förslag till val av ny styrelse, nämnder och akademier. Motioner och styrelsens yttrande över dessa publiceras den 26 oktober.

Vill du veta mer om hur Sveriges Arkitekter fungerar?
Här hittar du våra nuvarande styrdokument

Viktiga datum:
12 oktober: Sista datum att lämna motioner till stämman
24-25 november: Datum för stämman

Valberedningens ordförande:
Örjan Wikforss

Stämmans ordförande:
Emily Wade
Elina Åberg
Enar Nordvik