Förbundsstämma 2018 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters stämma
Datum: 24 – 25 november 2018
Plats: IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Det övergripande syftet med stämman är att ta beslut kring förbundets målsättningar för den kommande tvåårsperioden och se till att det finns resurser att genomföra dess målsättningar samt välja en ny styrelse och personer till andra förtroendeposter. Efter stämman är det Sveriges Arkitekters styrelses uppgift att jobba för att stämmans beslutade målsättningar nås med hjälp av kansli och övriga förtroendevalda samt arbetsorgan som nämnder, utskott och arbetsgrupper.

Längre ner på denna sida hittar du dagordning för stämman där underlag för varje punkt på stämman går att hitta.

Stämmans ordförande:

Emily Wade
Elina Åberg
Enar Nordvik


Allt från och om stämman