Sveriges Arkitekters stämma 2018 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters stämma 2016. Foto: Ina Flygare

Sveriges Arkitekters ordinarie stämma
Datum: 24-25 november 2018
Plats: IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Vilken inriktning vill du att Sveriges Arkitekter ska ha framöver?
Hör gärna av dig till oss eller din lokalförening med synpunkter och önskemål – vi ser fram emot att få just din input!

Styrelsen och kansliet arbetar just nu för fullt med att ta fram förslag på verksamhetsprogrammet 2019-2020. I verksamhetsprogrammet formuleras målen för hela förbundet den kommande verksamhetsperioden. Styrelsen förbereder även budget, medlemsavgifter, instruktioner till nämnder och andra handlingar. Den 28 september kommer valberedningens förslag till val av ny styrelse, nämnder och akademier publiceras. Samma datum hittar du även alla handlingar till stämman här på arkitekt.se. Kompletterande handlingar skickas ut cirka en månad före stämman och innehåller eventuella motioner och styrelsens yttranden över dessa.

Vill du veta mer hur Sveriges Arkitekter fungerar?
I våra styrdokument hittar du allt om organisationen och hur du kan påverka.

Viktiga datum:
28 september: Valberedningens förslag samt handlingar till stämman publiceras
12 oktober: Sista datum att lämna motioner till stämman
24-25 november: Datum för stämman

Valberedningens ordförande:
Örjan Wikforss

Stämmans ordförande:
Emily Wade
Elina Åberg
Enar Nordvik