Sommarutflykt i Göingebyggden med Sveriges Arkitekter Skåne - Sveriges Arkitekter

Hovdala Slott – Ett av resans mål

Följ med Sveriges Arkitekter Skåne på en spännande arkitektonisk rundresa i den sommarfagra Göingebygden

Den 24 Maj, Avresa med buss från Hässleholm C kl. 09.15

Första stopp blir Hovdala slott efter 9 kilometers bussresa söderut. Efter en liten vandring i slottsparken serveras förmiddagskaffe i Fröknarnas kafé. Där får vi besök av Krister Wall, ansvarig arkitekt vid den stora omdaningen av Hovdala på 90- och 00-talen, från militär anläggning till viktigt besöksmål.

Åter i Hässleholm och beskådar före och efter lunch – med varierande noggrannhet – f.d. kasernområde, Resecentrum, Kulturhuset, Första avenyn, Stortorget, Stadshotellet, gymnasieskolorna, sjukhuset och ett industriområde. En kort sträcka i själva centrum går vi till fots.

I samband med lunchen på Stadshotellet får vi information om några strategiska frågor i kommunens planering av planchef Gertrud Richter och om pågående renovering av hotellet. Resans sista anhalt blir Sinclairsholm och Gumlösa kyrka, Nordens äldsta tegelkyrka, där Friherre Johan Barnekow berättar om godset.

Frågor om resan? Kontakta Bo Mårtensson bo@reformatorn.se

Anmälan senast 2018-04-24 till christina.moorhead@telia.com VÄLKOMNA!

Gumlösa kyrka och Stadshotellet i Hässleholm