Södermanland - Sveriges Arkitekter

Vi i lokalföreningen i Sörmland har som mål med vår verksamhet att främja förbundets syften och vara en sammanhållande länk mellan arkitekter och planerare i länet. Vi arrangerar olika aktiviteter för våra medlemmar i Sörmland och oftast också för allmänheten, så som utflykter, föreläsningar och resor, för att skapa dialog och engagemang i frågor om arkitektur i länet. Varje år delar vi ut ett arkitekturpris till ett projekt i Södermanlands län som varit färdigställt under de senaste åren. Priset är instiftat för att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten.