SKL Kommentus Inköpscentral - Sveriges Arkitekter

SKL Kommentus Inköpscentral upphandlar ramavtal ”Förmedlingstjänst av tekniska konsulter”, som innebär att förmedlaren som mellanhand mellan upphandlande myndighet och konsult erbjuder konsult, som beställaren har rätt att tacka nej till. Fakturering, all kontakt och all dialog med beställaren sker mellan beställaren och förmedlaren. Förmedlaren är avtalspart och ansvarig gentemot beställaren. Sveriges Arkitekter anser inte att arkitekttjänster ska handlas upp via mellanhand och har tillskrivit SKL Kommentus Inköpscentral. Läs skrivelsen här.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

SKL Kommentus Inköpscentral delar inte Sveriges Arkitekters framförda synpunkter på upphandlingsförfarandet eller gjorda avsteg i förhållande till regleringen i ABK 09. Läs SKL Kommentus Inköpscentrals svar från den 28 augusti här under.

Sveriges Arkitekters brev till SKL Kommentus 2015-08-14

SKL Kommentus svar till Sveriges Arkitekter 2015-08-27

Uppdatering 20115-09-24: Läs Sveriges Arkitekters replik på svaret från SKL Kommentus Inköpscentral nedan.

Sveriges Arkitekters replik till SKL 2015-09-24