Sienapriset 2013 - Sveriges Arkitekter

Hamras nationalpark och dess nya entréer kännetecknas av några av de viktigaste egenskaperna i god landskapsarkitektur – originalitet, enkelhet och hållbarhet. Projekt är konsekvent genomfört med högsta precision från helhetsidé till detalj i färdig anläggning. Av största respekt för landskapet och genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation. Koncept, material och tekniska lösningar samverkar till fullo, och skapar en helhet som är kraftfull men som inte stör.

– Ur juryns omdöme.

Hamra nationalpark i Ljusdal. Fotograf: Tomas Ärlemo.

Hamra nationalpark i Ljusdal. Fotograf: Tomas Ärlemo.

Hamra nationalpark i Ljusdal

Arkitekt: White arkitekter AB, genom landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Ehn Hillberg. Medarbetare: Arkitekt SAR/MSA Anders Tväråna, landskapsarkitekt LAR/MSA Kerstin Lagnefeldt, landskapsarkitekt LAR/MSA Mattias Nordström (rådgivande expert naturrelaterad arkitektur). Identitetsprojekt Happy F&B/White arkitekter genom ansvariga arkitekter SAR/MSA Mattias Lind och arkitekt SAR/MSA Ulla Antonsson, handläggande arkitekt SAR/MSA Magnus Bunner, handläggande byggnadsingenjör Magnus Gustavsson, biträdande arkitekter SAR/MSA Moa Wendt och Björn Bondesson, creative director Anders Kornestedt.
Beställare: Naturvårdsverket genom länsstyrelsen i Gävleborg, projektledare Rie Stagegaard.
Entreprenör: Holmgren bygg AB genom Daniel Holmgren.
Konsulter: Projektering: SWECO genom landskapsarkitekt LAR/MSA Mathias Ahlgren, arkitekt SAR/MSA Klas Vrange, byggnadsingenjör Hans Persson. Beställarstöd: Håkan Palmgren, Palmgren Bygg.

Övriga nominerade

Strömparterren i Stockholm av Hildegun Nilsson Varhelyi och Lola arkitekter & landskap i samarbete med Process Architects. Beställare var Stockholms stad.
Hyllie torg i Malmö av Sweco arkitekter med beställaren Malmö stad.
Husbyparken i Stockholm av Grontmij landskapsarkitekter med beställaren Stockholms stad.

Jury 2013

Ordförande Jan Lang, Starka Betongindustrier
Erik Simonsen, Betongindustrierna
Landskapsarkitekt LAR/MSA Carola Wingren
Landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Flatholm
Landskapsarkitekt LAR/MSA Oskar Ivarsson


Relaterat