Sienapriset 2012 - Sveriges Arkitekter

Sienapriset 2012 går till Hornsbergs strandpark, den byggda strandparken driven till sin spets. Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv – ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet nytillskott i en lång svit av Stockholmska strandpromenader.

Mötet mellan stad och vatten har alltid varit avgörande för hur Stockholm uppfattas. Genom en konsekvent planering och ett värnande om de offentliga rummen har ett sammanhängande pärlband av promenader och stråk av skiftande karaktär skapats, som i ett internationellt perspektiv ger en sällsynt helhet. Från de äldre kajerna, till 1940-talets naturlika strandpromenader som Norr Mälarstrand till mer nutida exempel som Vassparken på Sickla udde. Hornsbergs strandpark är en fortsättning på denna tradition.

Stråkets särmärke är den slingrande kanten. I resoluta radier möter promenaden vattnet i form av gjutna betongelement mellan vilka grova stenblock placerats. Allt annat är underordnat denna form. Budskapet och karaktären är tydlig och befriande lekfull. Från kanten skjuter fribärande träbryggor för solbad ut. En dusch och en pergola av cortén följer den slingrande kantens formspråk. Växthanteringen är konceptuellt tydlig, nyskapande och konsekvent. Tätplanterade grupper av träd med mattor av exotiska perenner kring fötterna är så långt från Mälardalsnaturens ursprunglighet man kan komma.

– Juryns motivering.

Hornsbergs Strandpark i Stockholm.

Hornsbergs Strandpark i Stockholm.

Hornsbergs Strandpark i Stockholm

Landskapsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor genom ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling, landskapsarkitekt Jacob Almberg, landskapsarkitekt MSA Ronny Brox, landskapsarkitekter LAR/MSA Magdalena Franciskovic och Cecilia Jarlöv, arkitekt maa Peter Kinnmark, landskapsingenjör Ulrika Lilliehöök, markingenjör Staffan Malm med flera.
Beställare: Stockholms stad Exploateringskontoret genom landskapsarkitekter LAR/MSA Ewa Reuterbrand och Britt Mattsson samt Fredrik Bergman, Torbjörn Engman, Monika Almqvist med flera.
Entreprenör: Utfyllnad, strand och kaj: Skanska. Gata, mur och finplanering: JM Entreprenad AB Anläggning.
Konsulter: Konstruktör finplanering park: Omniplan genom Cornelius Oskamp. Belysning: EnergoRetea/Bjerkings genom Lena Hildeman och Caroline Boman. Konstruktör mur mot Strandgatan: WSP. Konstnär: Moa Martinsons torg: Lina Nordenström

Övriga nominerade

Domkyrkoplan i Göteborg av 02Landskap med beställaren Göteborgs Stad.
Stora torget i Visby av Sydväst arkitektur och landskap med beställaren Region Gotland.
Kungsbacka torg av White arkitekter med beställaren Kungsbacka kommun.

Jury

Karin Åkerblom, landskapsarkitekt MSA
Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
Mathias Ahlgren, landskapsarkitekt LAR/MSA
Erik Simonsen, Cementa AB
Ordförande Jan Lang, Starka Betongindustrier


Relaterat


Alla tiders torg av Sydväst arkitektur och landskap med Malmström Edström utsågs till vinnare Gotlands inbjudna arkitekttävling för Stora torget i Visby.