Sienapriset 2011 - Sveriges Arkitekter

Omdaningen av Stortorget i Gävle har gjorts med ett stort grepp passande för den stora uppgiften, vilket har gett gävleborna ett centralt stadsrum med stark egen identitet. Det förnyade torget präglas av både aktualitet och hållbarhet vilket gäller såväl den arkitektoniska idén som kvaliteten i utförandet.

Torgets nya gestalt utgår från en övergripande ordning. En tvärrandig väv, eller damast som arkitekterna kallat den, av olika granithällar är det nya golv som torgets liv utspelar sig på. Mönsterbildningen är stram och repetitiv men blir aldrig stel eller enformig. På ett självklart sätt inordnas torgets funktioner för handel, lek, vila och möten som egna rum inom den större helheten. Kvarvarande element som Erik Höglunds pyloner och en oformlig restaurangbyggnad snarast stärker ordningen genom att ha sina gamla lägen kvar – i kontrast till det nya.

Den stora ordningens klarhet återfinns också i delarnas raffinemang. Den öppna ytan är befriande tom men rik i innehåll genom detaljernas elegans. Mönsterindelningens rostande fogar och rännor av stål, trägaller och ett konstnärligt tillägg med en dragkedja (i väven) ger torget det högkvalitativa uttryck en offentlig plats ska ha. Främst bland detaljerna står möbleringen, den växer ur markmönstrets geometri och bildar en vågrörelse av olika sittmöjligheter – från vilka man kan blicka över händelser på torgets mitt.

– Juryns omdöme.

Stortorget i Gävle av, Sienapriset 2011. Foto: Stéfan Estassy.

Stortorget i Gävle av, Sienapriset 2011. Foto: Stéfan Estassy.

Stortorget i Gävle

Arkitekt: (tävling) Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB i samarbete med Sture Koinberg AB.
Arkitekt: (genomförande) Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB genom ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Jönsson, handläggare och projekteringssamordnare landskapsarkitekt LAR/MSA Stina Elonsson samt medverkande landskapsarkitekter LAR/MSA Marie Ejdemo, Anna Englund och arkitekt MSA Hans Lidquist.
Beställare: Gävle Kommun, Tekniska kontoret genom projektledare Mats Pierrou samt landskapsarkitekt LAR/MSA Emma Nordebo och landskapsarkitekt MSA Marie Edling.
Entreprenör: Generalentreprenad ODEN Anläggningsentreprenad AB; Konstruktion och leverantör av möbler: Nola Industrier AB.
Konsulter: El av WSP Systems genom Håkan Berglin och Håkan Larsson; VA av WSP Samhällsbyggnad genom Bo Carlsson och Per Domstad; Markvärme av VVESS Systems AB genom Lars Berthilson; Konstruktion av Grontmij AB genom Christer Johansson; Samordning teknisk beskrivning av pmh KONSULT AB genom Per-Martin Hällström; Program ljussättning av Ljusarkitektur AB genom Alexander Cederroth. Fontän: Anleka Vattenteknik AB i samarbete med Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB Möbeldesign: Design studio Bernstrand, co-designer Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB. Konstnärlig utsmyckning: Kristina Matousch samt lekskulptur av arkitekt SAR/MSA Ingegerd Harvard.

Övriga nominerade

Liljeholmstorget i Stockholm av Nivå Landskapsarkitektur med beställaren Stockholms stad.
Årstadalsparken – Blomsterdalen i Stockholm av Andersson Jönsson landskapsarkitekter med beställaren Stockholms stad.
Hornsparken av Malmö stad som även var beställare.

Jury

Henrik Rundquist
Mona Wembling
Eva-Lisa Anderson
Erik Simonsen, Cementa AB
Ordförande Jan Lang, Starka Betongindustrier


Relaterat


Utvecklingen av Liljeholmstorget i Stockholm tilldelades Planpriset 2010.