Sienapriset 2010 - Sveriges Arkitekter

Den nya parken är en tidlös och romantisk skapelse, med säker växtbehandling och terrassering. Här ryms både robusta bryggor, vida utblickar och intima, mjukt formade blomstrande rum. Motivet har målats med bred pensel och resultatet har blivit en mycket vacker och användbar park.

På en udde i Klarälven mitt i Karlstad ligger Sandgrundsparken. Stadens mål för parken har varit att öka stadens attraktivitet genom att tillföra ett stadsrum, en park, av högsta möjliga kvalitet med optimal tillgänglighet utan barriärer. Folkhälsoperspektivet har betonats och parken ska uppmuntra till promenader, utevistelse och rekreation.

Landskapet runt Värmlands museum har utvecklats på ett sätt som förstärker platsens egen karaktär. Parken på udden har fått ett linjespel som dramatiserar landtungans form, där underbara krökta blomsterprydda dalgångar lockar besökarna från den ena stranden till den andra. Mellan dalarna finns åsar och inbjudande gräsade gradänger och i siktlinjen syns Klarälvens glitter. Den lätt böjda formen accentueras av kantstenar i granit.

– Juryns omdöme

Sandgrundsparken i Karlstad av Sweco architects, Sienapriset 2010. Foto: Åke E:son Lindman.

Sandgrundsparken i Karlstad av Sweco architects, Sienapriset 2010. Foto: Åke E:son Lindman.

Sandgrundsparken i Karlstad

Arkitekt: Sweco arkitekter genom landskapsarkitekt LAR/MSA Thorbjörn Andersson, professor SLU. Handläggare: landskapsarkitekt MSA Johan Krikström. Medverkande: arkitekt SAR/MSA Margaretha Diedrichs, Lisa Hellberg, arkitekt SAR/MSA PeGe Hillinge, landskapsarkitekt LAR/MSA Jimmy Norrman, Helge Petersén, arkitekt MSA August Wiklund.
Beställare: Karlstads kommun genom Mikael Lundh, parksamordnare.
Entreprenör: Egen regi, Karlstads kommun.
Konsulter: Växtgestaltning: Funkia genom Emma Pettersson. Ljussättning: Ljusgestaltning AB genom Helena Björnberg. K: Sweco Structures genom Lennart Knutsson. Geoteknik: Sweco VBB genom Thomas Norlander.

Övriga nominerade

Hammarbyterrassen i Stockholm av Nivå landskapsarkitektur med beställaren Stockholms stad.
Täby begravningsplats av Temagruppen med beställaren Täby församling.
Puckelbollsplanen i Kroksbäcksparken i Malmö av Johan Ferner Ström och Ramböll med beställaren Malmö stad.

Jury

Lars Johansson
Sylvia Kronstad
Eva Dalman
Erik Simonsen
Jan Lang