Sienapriset 2009 - Sveriges Arkitekter

För ett projekt som påtagligt höjer livskvaliteten i Stockholms mest trafikintensiva kärna. Efter decennier av förfall har Norra Bantorget uppgraderats till en lummig oas, resolut inplanterad i asfalten. Idén är djärv och utförandet så formsäkert och elegant att stadsbruset trollats bort. Att stockholmarna älskar parken är tydligt; för första gången på mycket länge är Norra Bantorget en verklig mötesplats för folket.

Kringskuren av en alltmer aggressiv tåg- och biltrafik hade Norra Bantorget förlorat i relevans. Hjälpt av nya skärmbyggnader mot spårområdet har utvecklingen nu vänt och ett sår i staden kunnat läkas. Genom en serie enkla, beprövade men synnerligen effektiva åtgärder har en rent kontemplativ miljö trollats fram ur kaoset, en lummig och intim park där stadsbullret känns mycket avlägset. Det nästan pastorala greppet står sig starkt mot den urbana omgivningen och betonar känslan av frizon. Därtill framstår Carl Eldhs Hjalmar Branting­monument som pånyttfött. En oas.

– Juryns motivering.

Norra Bantorget i Stockholm, Sienapriset 2009. Fotograf: Åke E:son Lindman.

Norra Bantorget i Stockholm, Sienapriset 2009. Fotograf: Åke E:son Lindman.

Norra Bantorget i Stockholm

Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor genom landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling. Handläggare: Anläggnings­ingenjör Staffan Malm. Medarbetare: Landskapsarkitekt Jakob Almberg, landskapsarkitekt MSA Emelie Arnoldsson och arkitekt SIR/MSA Karna Lindstedt.
Beställare: Stockholms stad genom arkitekt SAR/MSA Britt-Marie Salmén.
Entreprenör: JM Entreprenad.

Övriga nominerade

Actionpark i Göteborg av Placed To Ride och Tyréns med beställaren Göteborgs stad.
Eriksbo torg i Göteborg av White med beställaren Familjebostäder Göteborg.
Esperantoplatsen i Göteborg av Ramböll Sverige beställaren Göteborgs stad.

Jury

Mark Isitt, journalist
Mikael Sonnsjö, arkitekt
Nina Lindegaard, landskapsarkitekt
Jan Lang, STARKA
Erik Simonsen, Betongindustrierna