Sienapriset 2008 - Sveriges Arkitekter

2008 års Sienapris tilldelas ”Stranden” i Rosenlundsparken i Stockholm för ett konsekvent genomförande av en idé som är en spirituell samtida tolkning av trädgårdsarkitekturens traditionella paradistanke. Med konsekvent genomförd gestaltning av idén och minutiöst utformade detaljer skapar ”Stranden” en effektfull kontrast mellan det lätta och tillfälliga i badstrandsmotivet och den orubblighet som läget och funktionen kräver.

På en bakgata bakom ”Skatteskrapan” i Stockholm ligger en strand med solstolar som vänds mot en stark varm belysning. Avsikten med projektet är att det ska ge besökare en känsla av semesterns slappa dagar då man träffar människor eller bara hänger på stranden. Uppställningen är komponerad så att man kan sitta enskilt eller i olika stora grupper. Färgsättningen och formen är enhetlig för att möblemanget på avstånd ska upplevas som en hel grupp.

– Juryns motivering.

Stranden i Rosenlundsparken i Stockholm, Sienapriset 2008. Fotograf: Thomas Bernstrand.

Stranden i Rosenlundsparken i Stockholm, Sienapriset 2008. Fotograf: Thomas Bernstrand.

Stranden i Rosenlundsparken i Stockholm

Arkitekt: Bernstrand & Co genom designer Thomas Bernstrand. Arkitekt för Rosenlundsparken: Grontmij landskapsarkitekter, Stockholm, genom landskapsarkitekt LAR/MSA Sylvia Kornstad och landskapsarkitekt MSA Johanna Rydberg.
Beställare: Exploateringskontoret i Stockholm genom Inger Åberg, landskapsarkitekt LAR/SMA.
Konsulter: Stålarbete: Sigvard Martinsson. Träarbete: Henrik Erksell. Underhåll och säkerhet: Kenneth Kempendahl.

Övriga nominerade

Broby Centrum av Monika Ericsson och Jeanette Nilsson med beställaren Östra Göinge kommun.
Kajpromenaden Gamletull i Halmstad av Henrik Fogelklou och Mikael Broberg med beställaren Halmstads kommun.
Strandpromenad i Helsingborg av Thing & Wainö (Brandt & Dragenberg) med beställaren Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning.

Jury

Mattias Nordström
Karin Danielsson
Ola Andersson
Erik Simonsen
Jan Lang