Sienapriset 2007 - Sveriges Arkitekter

Vasaparken i Stockholm får årets Sienapris. Projektets kvalitet ligger i hur det förra sekelskiftets stadspark blivit uppgraderad. Vasaparken är ett ambitiöst och lyckat exempel på hur en stadspark i en tät stadsdel utvecklats för att också i framtiden vara en angelägenhet för alla åldrar och intressen.

Den nya Vasaparken är ett flöde av händelser, av vila och rekreation, av lek och av paus. Genom ett helhetsgrepp på parken har man lyckats göra den till såväl en arena för sport, lek och fritid som en tidlös promenadplats och stillsam oas i stenstaden. Bollplanerna av konstgräs, helt utan skyddande stängsel behandlas elegant som en del av parken, inte som en avskild störande verksamhet. Övergångarna mellan funktionerna är elegant utformade med fint detaljarbete och varsamt men bestämt infogade i det gamla. Stenterrasserna i parkens ena ände låter staden göra sig påmind, som den ska i en riktig stadspark, medan kullarna av gummiasfalt i den andra änden är mer som en park i parken. Lekdelen i parken präglas dessutom av en välkommen förnyelse av lekplatsen som vi känner den.

– Juryns motivering.

Vasaparken i Stockholm, Sienapriset 2007. Fotograf: Mauro Rongione.

Vasaparken i Stockholm, Sienapriset 2007. Fotograf: Mauro Rongione.

Vasaparken i Stockholm

Arkitekt: Grontmij landskapsarkitekter, Stockholm, genom landskapsarkitekter LAR/MSA Anders Falk och Anders Kling. Medverkande: Landskapsarkitekter LAR/MSA Veronika Borg, Sofia Nylén, Alf Orvesten, landskapsarkitekt MSA Ulrika Petzelius.
Beställare: Stockholm stad genom Bodil Hammarberg (projektansvarig).

Jury

Dan Hallemar
Bibi Leine
Clara Lundquist
Jan Lang
Eric Simonsen