Sienapriset 2006 - Sveriges Arkitekter

Med Vassparken och Observatorium har mötet mellan den urbana bostadsbebyggelsen och Stockholms vattenlandskap fått en konstnärlig gestaltning av unikt slag i en till synes enkel dräkt. Sickla Udde har blivit en plats rik på upplevelser och tillfällen till rekreation. Vassparkens träspänger, som löper genom naturlig, högväxt vass, bildar promenadvägar och bryggor som ger doftrika associationer till traditionell skärgårdsmiljö. Observatorium förtydligar uddens spets och med sin starka skulpturala form har det en tydlig, visuell närvaro i vattenlandskapet samtidigt som det erbjuder både rum för samvaro och soliga sittplatser ut mot vattnet.

– Juryns motivering

Vassparken och Observatorium i Hammarby sjöstad i Stockholm, Sienapriset 2006. Fotograf: Tomas Lauri.

Vassparken och Observatorium i Hammarby sjöstad i Stockholm, Sienapriset 2006. Fotograf: Tomas Lauri.

Vassparken och Observatorium i Hammarby sjöstad i Stockholm

Arkitekt:(Vassparken) Carl Bro genom landskapsarkitekter LAR/MSA Sylvia Kornstad (ansvarig), Christina Sellberg och Jonas Berglund.
Beställare:(Vassparken) Stockholms markkontor genom landskapsarkitekt LAR/MSA Kristina Menyes och projektledare Bo Persson.
Konstnär:(Observatorium) Gunilla Bandolin.
Beställare:(Observatorium) Konstkansliet genom Philippe Legros.

Jury

Bengt Isling, landskapsarkitekt LAR/MSA
Gert Wingårdh, arkitekt SAR/MSA
Eva Eriksson, redaktör
Jan Lang (Starka)
Eric Simonsen (Cementa)