Sienapriset 2005 - Sveriges Arkitekter

Sienapriset år 2005 går till Östra Ågatan i Uppsala, där Mattias Nordström med lågmälda uttrycksmedel och inom ett begränsat område uppnår stora effekter för Uppsalas stadsliv och stadsmiljö.

Omgestaltningen av Östra Ågatan återger stadsinvånarna kontakten med Fyrisån på ett utrymme där fotgängare tidigare fått underordna sig övrig trafik. Skickligt skiljs nu gata och promenadstråk genom en långsträckt mur utmed ån, som kantas av ett stadsrum i två nivåer där såväl bilisten som cyklisten och fotgängaren får plats.

Potentialen i det långsträckta, smala utrymmet mellan vattnet och gatan tillvaratas till fullo. Vattnet som rumsskapande element tydliggörs genom den med ån parallella muren, som med sin fina detaljering både samlar och gestaltar också för flanören nödvändiga funktioner.

Denna landskapsarkitektur trotsar i sitt uttryck det samtida och talar ett klassiskt, tidlöst språk som står sig synnerligen väl också utan konstnärliga tillägg. Tilltalet må vara lågmält, men är genom exklusiva material och högklassigt utförande inte undfallande. Helheten är ett i bästa bemärkelse öppet socialt rum med plats för alla, där människor kan välja att förbli privata eller tillvarata de möjligheter till oväntade möten platsen erbjuder men inte heller påtvingar någon.

– Juryns motivering.

Östra Ågatan i Uppsala, Sienapriset 2005.  Fotograf: Bo Gyllander.

Östra Ågatan i Uppsala, Sienapriset 2005. Fotograf: Bo Gyllander.

Östra Ågatan i Uppsala

Arkitekt: White arkitekter genom landskapsarkitekter LAR/MSA Mattias Nordström (ansvarig), Lars-Magnus Ejdeholm, Sofia Eskilsdotter och Martin Hillberg samt Johanna Rydberg.
Beställare: Uppsala kommun genom landskapsarkitekt MSA Karin Åkerblom samt Lisen Hessner (konst)
Konstnär: Kajsa Mattas.

Jury

Jonas Berglund, landskapsarkitekt LAR/MSA
Lena From, redaktör
Jan Lang
Walter Larsson
Kristina Menyes, landskapsarkitekt LAR/MSA