Sienapriset 2014 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter gratulerar Brovaktarparken, 2014 års vinnare av Sienapriset.

Ansvariga arkitekter: Landskapsarkitekt Petter Hauffman, landskapsarkitekter MSA Anders Mårsén, Elin Olsson, Johan Paju, arkitekter SAR/MSA Magnus Schön och Eveliina Hafvenstein Säteri.
Konsulter: White arkitekter (landskap projektering), Albin Karlsson (konst), Stockholm konst (projektledning konst) och Bjerking (belysning).
Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret.

Juryns motivering:
Med omhändertagandet av denna bortglömda plats har staden fått ett överraskande tillskott som med sin gestaltning lyckas bevara och förstärka det oväntade ögonblicket, känslan av att ha upptäckt något annorlunda. Det är en miljö som väcker nyfikenhet nog för att ta en omväg eller göra ett besök för att uppleva parkens växlingar i tid och rum. Årets vinnare av Sienapriset är Brovaktarparken i Stockholm.

sienaprisvinnare-foto-jonas-eriksson

Vinnarna av Sienapriset. Foto: Jonas Eriksson.

Samtliga nominerade till Sienapriset

Juryn 2014 bestod av:
Landskapsarkitekter LAR/MSA Sabina Richter,
Per Andersson, Kerstin Fogelberg, utsedda av
Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur, samt
Jan Lang och Erik Simonsen, Starka Betongindustrier.