Shingle & Stick style - Sveriges Arkitekter

Under arbetet med mitt examensarbete vårterminen 2018 kom jag i kontakt med de amerikanska arkitekturbegreppen Shingle Style och Stick Style. Det var mitt intresse för träkonstruktioner i äldre trähus, då studerat genom svenska medeltida trähus, som fick mig att vilja besöka några av de amerikanska trähus som går under benämningen Shingel och Stick Style. Begreppen (som jag fortfarande inte har hittat någon bra svensk översättning på) myntades av Vincent Scully och ramar in två amerikanska trätraditioner från 1800-talets andra hälft.

Läs hela Caroline Gynthers reseberättelse från New York, Newport och Boston. Reseberättelse