Seminariestafetten - Sveriges Arkitekter

Akademin för landskapsarkitektur anordnar varje år ett seminarium på 1–2 dagar. Seminariet ambulerar runt om i Sverige och syftet är att belysa aktuella frågeställningar, oftast med utgångspunkt tagen i den ort eller stad där seminariet äger rum. Vi bjuder in initierade föreläsare och samarbetar med Sveriges Arkitekters lokala förening liksom med lokala aktörer.

Seminariestafetten 2019: ”Den blomstertid nu kommer” i Stockholm (tyvärr inställd)

ArkDes har uppmärksammat urbana ekosystemtjänster genom 400 kvm stor ängsinstallationen ”Infield” av den internationellt kända konstnären Linda Tegg. Installationen är placerad framför Moderna muséet till slutet av september.

I samband med en planerade invigningen av installationen i maj planerades en konferens; ”Den blomstertid nu kommer”. Akademin för landskapsarkitektur har varit djupt involverad i planeringen av konferensen tillsammans med ArkDes, Stockholms Stad, Boverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Tankesmedjan Movium och föreningen c/o City. På grund av pandemin blev seminariet tyvärr inställt.

Se vidare debattartikel.