Seminariestafetten 2018 – 30 tankar om tid - Sveriges Arkitekter

Foto: Nils-Olof Sjöden

Samtalet om tiden – ett av landskapsarkitektens viktigaste verktyg. Vi har samlat föreläsare som Martin Rein Kano (Topotek), Anna Krook (White), Monika Gora (Gora Landskapsarkitektur) och Bengt Isling (Nyréns) för att ge oss sina reflektioner kring tid och landskapsarkitektur. Hur påverkar tiden den samtida landskapsarkitekturen? Hur tar landskapsarkitekturen höjd för framtida, okända utmaningar och vilken roll kommer landskapsarkitekturen att spela de kommande trettio åren?

Välkommen till 2018 års seminariestafett i Göteborg den 8–9 november

Varje år anordnar Akademin för Landskapsarkitektur Seminariestafetten. Syftet är att förbättra kommunikationen inom kåren, skapa lokala mötesplatser och möjliggöra kunskapsutbyten. I år arrangerar vi Seminariestafetten tillsammans med Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG) med temat 30 tankar om tid. Temat syftar på det reflekterande samtalet vi kommer att hålla med utgångspunkt i 30-årsjubileet av Sienapriset. Seminariestafetten hålls på Världskulturmuseet.

Sienapriset är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse som finns för god landskapsarkitektur. Förra året delades priset ut för 30:e gången och gick till SWECO och Göteborgs stad. Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur och SAVG vill med årets seminariestafett uppmärksamma både Sienapriset och tiden. För landskapsarkitekturen är tiden viktig. Denna fjärde dimension gör att människors användning, marken och vegetationens processer ständigt är i förändring och måste förvaltas för att utvecklas på bästa sätt. Vad har tiden till exempel gjort med de platser som fick pris för 30 år sedan? Hur kan tidens tand räknas in när vi bedömer kvalitet på landskapsarkitektur?

Välkommen till Göteborg och ett schema fyllt av kloka tankar, med möjlighet till en framåtsyftande debatt och en trevlig stund med dina kollegor.

Med anledning av att Sveriges första riksarkitekt också är landskapsarkitekt, Göteborgs stadsträdgårdsmästare och dessutom seminariestafettens ena moderator, bjuder vi in till ett öppet hurrande från arkitektkårens alla skrån från klockan 20:00 på Föreningsgatan 2. Kom som du är (ingen anmälan krävs), njut av vin- och ölbaren och avfira Boverkets goda rekrytering tillsammans med akademin för landskapsarkitektur och Sveriges Arkitekter Västra Götaland!

PROGRAM

Vid frågor kontakta johan.folkesson@arkitekt.se

8 november – Seminariestafetten

9.30 – 10:00
Kaffe och smörgås

10:00 10:10
Moderatorerna Helena Bjarnegård och Ulrika Åkerlund hälsar välkomna och presenterar dagens program och tema

10:10 10:30
Helena Bjarnegård berättar om aktuella projekt i Göteborg

Föreläsningspass Tema prisvinnande arkitektur

10.30 11.00
Bengt Isling
Retrospektiv över landskapsarkitekturen under 30 år

11.00 11.20
Årets Sienapristagare — Stenpiren i Göteborg
Göteborgs stad genom SWECO genom Henrik Fogelclou

11.20 11.45
Jan Lang — Sienapriset i retrospektiv
Retrospektiv och prisets framtid samt en reflektion från Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter

11.45 – 12:45
Lunch

Föreläsningspass Tema tid

12.45 – 13.15
Thorsten Rosenqvist, Bulltofta — den framtida parken 1979 — 40 år senare
Bulltoftaparken, en park som har utvecklats från schaktmassor, åkermark och häckplantor till en fullt utvecklad park

13.15 – 13.45
Monika Gora — Återbesök
Aktuell med ny bok om sina ”gröna projekt” som hon har återbesökt efter många år med reflektioner om hur de har utvecklat sig

13.45 – 14.15
Allan Gunnarsson — Träden och tiden — några tankar om staden, tiden, träden och naturen

14.15 – 14.45
Anna Krook – Allt vi har är tid

14:45 – 15:00
Fika

15:00 – 16:00
Martin Rein Kano — Topotek 1’s world

16.00 – 17:00
Paneldiskussion — landskapsarkitekturen om 30 år
Det finns stora förväntningar på landskapsarkitekturen. Med utgångspunkt i regeringens nya arkitekturpolitik och de globala hållbarhetsmålen — vilken roll kommer landskapsarkitekturen att spela? Hur kommer den att se ut? Medverkande i panelen är My Lekberg Hellström, 02LANDSKAP, Emelie Brunge, Nyréns Arkitekter, Sara Karlsson, student SLU Alnarp och Oskar Ivarsson, Mareld Landskapsarkitekter

17:00
Slut för föreläsningsdagen

18:00
Middag på Föreningsgatan 2 med efterföljande mingel och fest

20:00
Firande av Helena Bjarnegård – Sveriges första riksarkitekt

9 november – Studiebesök på buss med guidning av Helena Bjarnegård

Samling på Domkyrkoplan kl 08:25

8.30  8.50
Domkyrkoplan, Inom vallgraven
Beställare: Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen i samarbete med fastighetsägare och Svenska kyrkan
Landskapsarkitekt: My Lekberg Hellström, 02LANDSKAP
Sienaprisnominering 2012.

9.00 – 9.20
Stenpiren, Skeppsbron
Beställare: Göteborgs stad, Trafikkontoret (Älvstadsprojektet – samarbetsprojekt mellan SBK, TK, PONF, Älvstranden utvecklings AB m. fl. inom Göteborgs stad)
Landskapsarkitekt: SWECO genom Henrik Fogelclou m. fl.
Sienapris 2017.

9.30
Avgång med buss från Casino Cosmopol

10.00 – 10.20
Flatås park, Högsbo
Beställare: Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen
Landskapsarkitekt: 02LANDSKAP genom Ulrika Gunnman, Sabina Richter m. fl.
Sienaprisnominering 2017.

10.30 – 10.50
Positivparken, Västra Frölunda
Beställare: Göteborg stad, Park- och naturförvaltningen
Landskapsarkitekt: Helen Svenstam, Park- och naturförvaltningen
Park som är utvecklad i bred dialog med medborgarna under många år. Här finns något för alla åldrar och här finns även en av de första bemannade lekplatserna i staden som Göteborg introducerade för några år sedan.
Publicerades i Arkitektur 5 2016.

11.15 – 12.00
Jubileumsparken prototyp, Hisingen
Beställare av den tillfälliga parken: Älvstranden utvecklings AB
Beställare av den framtida, permanenta parken: Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen
Beställare av planarbete: stadsbyggnadskontoret
Landskapsarkitekt: Amelie Sandow, Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen
Den tillfälliga parken finns på plats och lockar redan väldigt många människor. Parkprototyperna och människors användning av dessa inspirerar till den långsiktiga planen av hela Frihamnen och till den framtida, permanenta parken. Frihamnen fick Sveriges arkitekters planpris 2016. Metoden att jobba konkret på platsen för att lära inför kommande planarbete var en viktig del av priset.

12.00 – 13.30
Promenad till Kolgruvan på Kolgruvegatan 12, Ringön, med lunch och avslutande diskussion. Lunch förbeställs och betalas på plats.