Under år 2016 utgörs SAVGs valberedning av Alvaro Florez (arkitekt), Johan Folkesson (landskapsarkitekt) och Joanna Hagstedt (planeringsarkitekt).

För tidigare års valberedningar se här.