Valberedning för Sveriges Arkitekter Västra Götaland - Sveriges Arkitekter

Valberedningen för 2018 består av Eva Sigurd (arkitekt), Mikael Sonnsjö (arkitekt), Neda Sherafat (arkitekt) och Stefan Ulf (inredningsarkitekt).

För tidigare års valberedningar se här.