Revisorer för Sveriges Arkitekter Västra Götaland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

2018 års revisorer:
Cecilia Strömer (planeringsarkitekt)
Per Osvalds (arkitekt)

Suppleant: