Revisorer för Sveriges Arkitekter Västra Götaland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Revisorer för år 2016 är:
– Fredrik Andersson (planeringsarkitekt)
– Per Osvalds (arkitekt)

Suppleant under år 2016 är Sandra Trzil (arkitekt)