SAVGs arkitekturpris år 2015 - Sveriges Arkitekter

Vinnaren av SAVGs arkitekturpris år 2015 blev Bastu, Frihamnen. Arkitekterna Raumlabor och beställaren Älvstranden Utveckling AB tilldelades priset vid prisceremoni på Världskulturmuseet 18 september 2015. Juryns motivering löd:

 ”Så står den där. En lätt oformlig skulptural kropp av återvunnen korrugerad plåt, placerad i den gamla hamnbassängen likt ett strandat fartyg. Gestaltningen blir på en gång ett minne av skeppsvarv och hamnverksamhet från förr, och ett löfte om en ny framtid.  Det utmärkande är hur väl man lyckats förverkliga en helt okonventionell tanke. Hur tankens kraft har fått besjäla byggnaden och hur en mängd idéer tycks ha baxats genom byggprocessen och faktiskt genomförts.  Bastun är inte bara en kreativ oas i det gamla hamnlandskapet, den blir genom sin livskraft och skaparlust en vitamininjektion för hela staden.”

Nomineringar har annonserats 24 juni, medan prisutdelning skedde 18 september. Prisets jury för åren 2015–2018 består av Per Bornstein (Bornstein Lyckefors Arkitekter), Mia Edström (Göteborgs stads stadsbyggnadskontor) och Mattias Gunneflo (Malmström Edström arkitekter och ingenjörer), juryns ordförande.

De övriga prisnominerade objekten år 2015 var:
Höjdpunkten, flerbostadshus i Lerum, Nordmark & Nordmark Arkitekter. Juryns motivering:

 ”Lägenhetsstorlekar, rum, och byggmetoder är standardiserade i de flesta hyresbostadsprojekt. Likriktning råder och få projekt skiljer sig från mängden. Punkthuset i Lerum använder alla förutsägbara delar, men har en sammansättning som är friskt oförutsägbar och komplex. Byggnadens åttahörniga normalplan består av fyra lägenheter, två spegelvända tvåor och två spegelvända treor. Hörnen kröker lägenheterna och skiljer nätt vardagsrum och kök. Fasadens sandwichelement, med ballast av återvunnet glas, glimmar eller är som motsats, i vissa partier, mattslipad. Ytorna är kontraster som framhäver byggnadens fasetter och förstärker dess skulpturala verkan.”

Saluhall, Kvillebäcken, Gustav Appell Arkitektkontor. Juryns motivering:

 ”Den nya saluhallen i Kville är något så ovanligt som ett nybyggt publikt rum, helt dedikerat till livets glädjeämnen, inramade av en samtida arkitektur på hög nivå.  Med sina gula tegelfasader blir saluhallen en central länk mellan den gamla arbetarstaden i Lundby och den nya stadsdel som nu snabbt växer fram längs Kvillebäcken. Det är en mogen arkitektur, hårt reducerad i material och form, men både formell och lekfull, strukturerad och välkomnande. Byggnaden består av en enkel volym i två våningar logiskt uppbyggd med försäljningsdiskar på entréplan och en mezzanin för restauranger och kafé. Exteriören har getts komplexitet och gestalt med ett enkelt fasadmotiv som repeteras och varieras på ett uppfinningsrikt sätt. Resultatet är en stark och självklar profil som på kort tid etablerats som destination i staden.”

Sommarhus Styrsö, Tham & Videgård Arkitekter. Juryns motivering:

”På en kuperad norrvänd sluttning med vida utblickar över havet etablerar två platåer ett enkelt förhållande mellan natur och byggnad. Naturen är något att skåda. På platåerna står väl detaljerade träkonstruktioner med ytskikt av teak och poppel. Planlösningarna är radiellt uppbyggda med den mest konsekventa i det större huset. I kärnan finns de inåtriktade funktionerna, och mot fasaden de utåtriktade. Tomtens utblickar utnyttjas därmed effektivt. Terrassens karaktäristiska teakstruktur omgärdar helheten med liknande måttförhållande som rummen innanför. Förutom funktionella inslag som sol- och regnskydd skapar strukturen en stark förlängning av respektive rum. Rum med majestätiska utblickar, rum utan slut.”

Läs mer om prisets tidigare vinnare här.