SAVGs arkitekturpris - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

SAVGs arkitekturpris syftar till att stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten. Den delas ut varannat år till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område, Västra Götalandsregionen, och är resultat av ett gott arkitektarbete.

Åren 1987 -2000 har priset delats ut i Västra Sveriges Arkitekters (VSA) regi. År 2001 ombildades VSA till Sveriges Arkitekter Västra Götaland och priset överfördes till den nya organisationen. Under åren 2003-2013 kallades priset Helge Zimdalpriset. Från och med år 2015 beslutade styrelsen att byta prisets namn till Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris.

Aktuell stadga för priset (antagen 28 april 2015) hittar du här.

 


Insamling av intressanta byggnader till SAVGs arkitekturpris 2017 har påbörjats. Priset avser byggnader färdigställda under åren 2015-2016. Prisnominerade objekten kommer annonseras våren 2017 medan själva prisutdelning sker hösten samma år. För att nominera en byggnad till priset mejla juryn. Prisets jury för åren 2015-2018 består av Per Bornstein (Bornstein Lyckefors Arkitekter), Mia Edström (Göteborgs stads stadsbyggnadskontor) och Mattias Gunneflo (Malmström Edström arkitekter…