SAVGs arkitekturpris - Sveriges Arkitekter

SAVGs arkitekturpris syftar till att stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten. Den delas ut varannat år till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område, Västra Götalandsregionen, och är resultat av ett gott arkitektarbete.

Åren 1987 -2000 har priset delats ut i Västra Sveriges Arkitekters (VSA) regi. År 2001 ombildades VSA till Sveriges Arkitekter Västra Götaland och priset överfördes till den nya organisationen. Under åren 2003-2013 kallades priset Helge Zimdalpriset. Från och med år 2015 beslutade styrelsen att byta prisets namn till Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris.

Aktuell stadga för priset (antagen 28 april 2015) hittar du här.

 


Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris syftar till att stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten. Den delas ut till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område, Västra Götalandsregionen, och är resultat av ett gott arkitektarbete. Mer om tidigare vinnare och nominerade läs här. 2019 års arkitekturpris tilldelades…