Så påverkar coronapandemin arkitektföretagen - Sveriges Arkitekter

Effekterna av den pågående coronapandemin är påtagliga för Sveriges arkitektföretag. Det visar en undersökning som Sveriges Arkitekter har gjort.

Den pågående Coronapandemin påverkar såväl arkitektföretagen som arkitekterna. Rent konkret märks det främst i ökade uttag av vab och sjukskrivningar. Det visar resultatet av en enkät som besvarats av företag anslutna till Sveriges Arkitekters företagarservice samt företrädare för företag i Sveriges Arkitekters VD-nätverk.

Jämfört med andra branscher är antalet företag som varslat personal eller permitterat än så länge förhållandevis lågt. Men av fritextsvaren i undersökningen att döma är det många företag som undersöker möjligheterna och studerar regelverket för permitteringar:

”Vi kommer även tvingas till korttidspermittera men har inte gjort detta än.”

”Hemarbete och sjukfrånvaro innebär stora problem att driva projekt. Vi har sagt upp icke debiterbar personal och överväger permittering.”

Tappat i orderingång

Majoriteten av företagen, såväl stora som mindre, har fått befintliga uppdrag uppskjutna och tappat i orderingång. Även om många större arkitektföretag har haft goda lönsamhetsmarginaler är inte krigskassan särskilt stark hos små- och medelstora företag.

– För de här företagen kan det innebära att de står inför en oerhört tuff framtid. Trots att epidemin har pågått under en relativt kort tid har tolv procent av företagen redan sagt upp eller varslat personal. Det är en indikation på situationens allvar, säger Jonas Mellqvist, chef för rådgivning och medlemsservice på Sveriges Arkitekter.

Samtliga tror på ökade effekter

Samtliga av de större företagen tror på ökade effekter på det egna företagets verksamhet. Det ger skäl att anta att antalet varsel och permitteringar kommer att öka den närmaste tiden.

– I fritextsvaren anger företagen stor oro för framtiden, bland annat utifrån dominoeffekter som leder till att beslut hos beställare både inom privat som offentlig verksamhet omöjliggörs.

Oro för externa faktorer

Företagen uttrycker också oro för externt drivna faktorer som att skolorna stänger. Då kommer kontoren ha svårt att upprätthålla verksamheten. Många uttrycker också svårigheter med att hantera distansarbete en längre tid.

– Det är svårt att i den korta tidshorisonten vi nu har framför oss se några positiva signaler. Vi hoppas att de krispaket som regeringen infört kan vara ett stöd för företag med hyfsade marginaler och eget kapital. Men för företag som redan har små marginaler finns helt enkelt inte tid att avvakta beslut om permitteringar – här skulle lösningar som riktar sig till egenföretagare behövas, säger Jonas Mellqvist.


Fotnot: Enkäten genomfördes i form av webbenkät mellan den 20 – 22 mars. Den skickades till drygt tusen arkitektföretag och hade en svarsfrekvens på 27,45 procent.

Läs mer i tidningen Arkitekten – Arbetsgivare förbereder sig för en förändrad orderingång