Så kan du förbereda din ansökan om korttidsarbete - Sveriges Arkitekter

Från och med den 7 april går det att skicka in en ansökan till Tillväxtverket. Tänk på att det är viktigare att göra en korrekt ansökan än att ansöka snabbt. Pengarna kommer inte att ta slut. Alla företag/arbetsgivare som uppfyller kraven för korttidsarbete kommer att få stöd.

Förbered din ansökan

Se till att du har avtal på plats och att du har räknat ut beloppet du ska söka. Mall för avtal finns här. Det kommer att finnas ett räkneverktyg på vår webbplats som hjälper dig att ta fram rätt belopp. Om du har färre än 50 anställda behöver du bifoga uträkningen du fått fram via räkneverktyget. Har du fler än 50 anställda kan du bifoga eget räkneunderlag.

Du behöver följande uppgifter när du ska söka:

  • Organisationsnummer (kan skrivas in eller sökas fram i ett sökverktyg i ansökan).
  • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
  • Bankuppgifter för utbetalning av stödet om du blir beviljad.
  • Kontaktuppgifter.
  • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för.

Du kommer även att få svara på ett antal frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej frågor.

Det är viktigt att alla uppgifter är korrekta. Ta dig tid att kontrollera alla uppgifter en extra gång, innan du skickar in ansökan. En ofullständig ansökan betyder längre handläggningstid.

Tiden som stödet kan omfatta är från och med den 16 mars 2020. Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att ansöka om ytterligare tre månader.

Ansökan görs digitalt via tillvaxtverket.se. Processen består av ett godkännande och därefter beslut om preliminärt stöd. Preliminärt stöd kan utbetalas efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat ansökan.

Efter beviljat preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att med jämna mellanrum göra en uppföljning med Tillväxtverket för att fastställa slutligt stöd. Instruktioner för det kommer med det preliminära beslutet.