"Så kan chefsjobb locka fler kvinnor" - Sveriges Arkitekter

För att locka fler kvinnor till chefsuppdrag måste chefsrollen moderniseras och förändras. Förutom möjlighet att kombinera karriär med familjeliv efterlyser morgondagens chefer ett utmanande arbete som bidrar till den personliga utvecklingen och som upplevs meningsfullt, skriver sex kvinnliga ordförande inom Sacoförbunden varav en är Louise Masreliez, förbundsordförande i Sveriges Arkitekter.

Läs artikeln från SvD Näringsliv Debatt 2017-03-08.